Nyheter

Hem ] Kunder ] Tjänster ] [ Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

 

Den nya bolagsstyrningskoden har hittat formerna. Från 1 januari 2005 beräknas den nya bolagsstyrningskoden gälla. Den medför ett kraftigt ökat ansvar för styrelsen. Läs mer...

Nordova lanserar tillsammans med partners "Flygande Start". Därmed ges möjlighet att vid rekrytering av ny företagsledning/VD ge denna en heltäckande analys - något av bolagets "VDN-märkning" för att snabbt kunna påbörja arbetet. Läs mer...

Aktiv Styrelse ger styrelsen oberoende analys. Därmed möjliggörs för styrelsen att följa den nya bolagsstyrningskoden i vilken det sägs att styrelseledamöterna självständigt oberoende VD och varandra skall göra egna bedömningar av bolaget. Läs mer...

 

 

 

 

 

© Nordova AB 2004-10-07