Styrelse

Hem ] Kunder ] Tjänster ] Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

Många styrelser har tömt ut sina kortsiktiga strategiska verktygslådor och stannat av i handlingsförlamning inför det stora förändringstryck som råder

Styrelser med interna låsningar behöver utomstående bidrag för att lossna

Styrelser är allt för beroende av ledningen i sitt bolag för att själva sätta mål och skapa framtidsstrategierna

En objektiv analys av företaget ur ett utifrån och in perspektiv, d v s ur kundens, leverantörens, konkurrentens, bankens perspektiv

En bild av bolaget och dess förmåga som inte är framtagen av bolagets ledning

Tjänster

Upp
Styrelse
Due Diligence
Ekonomisk analys
Flygande Start
Ledning & projekt

Känner du igen bilden kan Aktiv Styrelse vara för dig! 

Opartisk analys med åtgärdspaket levereras till styrelsen 

Analysen är en utifrån-och-in-analys 

Genomgång av viktiga frågor inom bl a 

juridik; avtal, tvister, risker 

interna funktioner; sälj- och marknadsföring, finans, ekonomi och administration, produktion, HR, inköp, IT 

strategi/överlevnadskritiska frågor; marknadens lönsamhet, konkurrensläget, bolagets förmåga, hot och möjligheter 

Ett första åtgärdsprogram definieras innehållande milstolpar och delresultat för åtgärdsprogrammet kontrollpunkter

 

© Nordova AB 2005-05-11