Flygande Start

Hem ] Kunder ] Tjänster ] Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

 

Situation

Företaget omsätter 50 - 500 MSEK

Företagets inriktning ändras

Ett uppköp, sammanslagning eller avknoppning är förestående

Generationsskifte (ägare, ledning, VD)

Turn-a-round, bolaget är i finansiell kris

Omvärldsförändringar som strukturomvandling eller politisk reglering

Kunders, leverantörers, medarbetares och ledningen syn på bolaget skiljer sig drastiskt åt

Nytillträdd VD behöver vara startsnabb och snabbt visa handlingskraft

Tjänster

Upp
Styrelse
Due Diligence
Ekonomisk analys
Flygande Start
Ledning & projekt

Behov

Oberoende analys av såväl företag, omgivning samt omgivningens syn på företaget

Snabb "VDN-märkning" av företaget

Flexibel analys med fördjupningar i aktuella områden

Ägar/styrelse-perspektiv

Varför Flygande Start

Utförs av personer med spetskompetens i kombination med egen erfarenhet från företagsledning och/eller styrelsearbete

Fokuserar de frågor som är viktiga för företagets styrning

Oberoende såväl företaget som intressenter

Flexibel lösning ger snabb och prisvärd leverans

Erbjuder möjligheter till det mindre eller medelstora företaget som tidigare bara fanns tillgängliga för stora företag

Resultat, exempel

Opartisk analys med åtgärdspaket levereras till styrelsen inför rekrytering och därefter till nyrekryterad VD innan denna startar

Analysen ligger till grund för upprättande av kravprofil vid nyrekrytering av VD

Analysen är en utifrån-och-in-analys

Genomgång av viktiga frågor inom bl a

juridik; avtal, tvister, risker

interna funktioner; sälj- och marknadsföring, finans, ekonomi och administration, produktion, HR, inköp, IT

strategi/överlevnadskritiska frågor; marknadens lönsamhet, konkurrensläget, bolagets förmåga, hot och möjligheter

Ett första åtgärdsprogram definieras innehållande

milstolpar och delresultat för åtgärdsprogrammet

kontrollpunkter

Hur genomförs "Flygande Start"

Vid en träff med en representant för nätverket bakom Flygande Start upprättas en projektplan. Normalt kan leverans ske med kort varsel. Prioriterade områden identifieras.

Analys genomförs. Denna kan göras på flera nivåer, beroende på situation, känslighet och önskemål:

Utifrån-analys; inga kontakter sker med företagets personal. Grundar sig på extern och publicerad fakta.

Utifrån-analys kompletterad med intervjuer med externa parter utan inblandning av företagets personal.x

Utifrån-och-in-analys; ovanstående kompletteras med information från företaget (enkäter, intern ekonomisk information och intervjuer med nyckelpersoner)

Sammanställning av en rapport görs varefter avrapportering genomförs till berörda personer (ägare, styrelse och/eller VD).

För mer information - kontakta Nordova!

 

© Nordova AB 2005-05-11