Tjänster för ägare & styrelse

Hem ] Kunder ] Tjänster ] Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

I en alltmer snabbföränderlig och komplex omvärld blir även det mindre eller medelstora företagets styrning absolut avgörande för framgången. Att lägga allt ansvar för den strategiska utvecklingen på företagets VD räcker inte längre för en ägare eller styrelse. I takt med förändringstakten blir det än viktigare att styrelsen självständigt agerar för företagets bästa.

Den nya bolagsstyrningskoden som träder i kraft 1 januari 2005 visar tydligt vägen för en aktiv styrelse. Nordova tillhandahåller den kunskap och de redskap som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sitt ansvar.

Situationer

"En ny VD behöver rekryteras. Hur får vi rätt profil? Hur får den nya VDn en flygande start?" Läs om tjänsten "Flygande Start"!

"Vi står inför ett generationsskifte. Det är viktigt att den nya ledningen ges möjlighet att själv värdera situationen och definiera vägen." Läs om tjänsten "Flygande Start"!

"Bolagsstyrningskoden kräver att vi i styrelsen självständigt och oberoende VD skall analysera omvärld och företag. Hur kan vi få en oberoende analys?" Läs om tjänsten "Aktiv Styrelse"!

 

 

© Nordova AB 2004-10-08