Tjänster för VD & ledning

Hem ] Kunder ] Tjänster ] Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

Som VD blir man efter ett tag hemmablind. Det är därför viktigt att hålla distans till verksamheten och använda sig av oberoende analyser av omvärld och det egna företaget. Styrelsen har också en viktig roll i detta arbete. Är man nytillträdd VD är det ofta bråttom att vidta åtgärder. Men samtidigt har man inte råd med snabba beslut - om de inte är rätt beslut.

Situationer

"Vi står inför en större förändring och måste finna en gemensam startplatform." Läs om tjänsten "Flygande Start"!

"Jag är nytillträdd VD och behöver snabbt bilda mig en uppfattning om företaget och dess omvärld." Läs om tjänsten "Flygande Start"!

"Företaget står inför en strukturförändring. Vi kommer att fusionera eller knoppa av delar delar av bolaget. Alternativt måste vi reducera verksamheten betydligt. Det är nödvändigt att vi gör detta på rätt sätt, både för personalens, kundernas och verksamhetens skull." Läs mer om tjänsten ""! Läs om tjänsten "Fusion & Förminskning"!

 

© Nordova AB 2005-02-07