Kunder

Hem ] [ Kunder ] Tjänster ] Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

En aktiv styrning och ledning ger ett livskraftigt företag. Men det kräver att styrelsen och ledningen tillsammans och oberoende varandra har kunskap och information för analys och beslutsfattande."

Malcolm Sjödahl, Partner, Nordova AB

 

 

Som styrelseledamot/ordförande bär du ett viktigt ansvar.

Ditt företag står inför en större förändring

Kanske är det dags för en ny VD eller ett generationsskifte

En fusion, uppköp eller avknoppning står för dörren

Den nya koden för bolagsstyrning ställer nya krav på styrelsen

Som VD vill du svara upp mot styrelsens förväntningar

Du kanske är ny på din post och behöver en flygande start

Du kanske står i begrepp att lämna över ledarskapet till yngre förmågor

Styrelsen tar en mer aktiv roll i enlighet med den nya bolagsstyrningskoden

Du behöver en heltäckande men snabb analys av bolaget

 

 

© Nordova AB 2005-05-11