Tjänster

Hem ] Kunder ] [ Tjänster ] Nyheter ] Samarbetspartner ] Kontakt ]

 

 

 

Flygande Start - ge din nya VD möjlighet till snabb objektiv analys och riktiga beslut med en gång. Används vid rekrytering och snabb turn-a-round.
Extra ledningsresurs eller projektledare - vid t ex fusioner eller andra stora förändringar
Due Dilligence genomgångar - vid förvärv eller som förberedelse inför en försäljning
Ekonomisk analys - förbättrad balansräkning, minskad kapitalbindning och ökad likviditet
Aktiv Styrelse - ger styrelse och ägare möjlighet till egen analys av omvärlden och det egna bolaget i enlighet med den nya bolagsstyrningskoden.

 

 

© Nordova AB 2004-10-07